Kontakt dla mediów:

Sebastian Korta

Koobe Sp. z o.o.
ul. Kornela Makuszyńskiego 4
31-752 Kraków

e-mail: sebastian.korta@koobe.pl
tel.: 12 345 43 94

 


 

Spowiednik rzeczy:

 

Wszystkie nieba:

 

Wojciech Bauer:

 

Pozostałe:

 

Linki:

 

 


Osoby zainteresowane pozyskaniem egzemplarza recenzenckiego prosimy o kontakt z zaznaczeniem tytułu, preferowanego formatu pliku oraz wskazaniem miejsca
w którym znajdzie się informacja o książce.