Koobe Sp. z o.o.

ul. Kornela Makuszyńskego 4
31-752 Kraków

tel.: 12 345 43 94
e-mail: biuro@koobe.pl